Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 21-11 έως 27-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 21-11 έως 27-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 21-11 έως 27-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 14-11 έως 20-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 14-11 έως 20-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 14-11 έως 20-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 7-11 έως 13-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 7-11 έως 13-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 7-11 έως 13-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 31-10 έως 6-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 31-10 έως 6-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 31-10 έως 6-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 24-10 έως 30-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 24-10 έως 30-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 24-10 έως 30-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 17-10 έως 23-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 17-10 έως 23-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 3-10 έως 9-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 10-10 έως 16-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 10-10 έως 16-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 3-10 έως 9-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 3-10 έως 9-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 3-10 έως 9-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 3-10 έως 9-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-9 έως 2-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-9 έως 2-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, από 26-9 έως 2-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-9 έως 25-9
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-9 έως 25-9

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 19-9 έως 25-9 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →