Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 8-1 έως και 14-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 8-1 έως και 14-1

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 8-1 έως 14-1 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 1-1 έως και 7-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 1-1 έως και 7-1

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 1-1 έως 7-1 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-12 έως και 31-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-12 έως και 31-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 25-12 έως 31-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-12 έως και 24-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-12 έως και 24-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 18-12 έως 24-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 11-12 έως και 17-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 11-12 έως και 17-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 11-12 έως 17-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 4-12 έως και 10-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 4-12 έως και 10-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 4-12 έως 10-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 27-11 έως και 3-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 27-11 έως και 3-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 27-11 έως 3-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 20/11 έως και 26/11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 20/11 έως και 26/11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 20-11 έως 26-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 13/11 έως και 19/11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 13/11 έως και 19/11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 13-11 έως και  19-11 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 6-11 έως και 12-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 6-11 έως και 12-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 6-11 έως 12-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 30-10 έως και 5-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 30-10 έως και 5-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 30-10 έως 5-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα από 23-10 έως και 29-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα από 23-10 έως και 29-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 23-10 έως 29-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 16-10 έως και 22-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 16-10 έως και 22-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 16-10 έως και 22-10 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-10 έως και 15-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-10 έως και 15-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 9-10 έως 15-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-10 έως και 8-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-10 έως και 8-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 2-10 έως 8-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-9 έως και 1 Οκτωβρίου
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-9 έως και 1 Οκτωβρίου

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 25-9 έως και 1-10 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →