ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονική Σκέψη και Κοσμολογική Πραγματικότητα, Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Σεμινάριο του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή Αστρονομίας ΑΠΘ, Νικολάου Σπύρου, Σάββατο 27 Μαΐου 2023 στις έξι το απόγευμα στα γραφεία του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας:

Επιστημονική Σκέψη και Κοσμολογική Πραγματικότητα

Το σεμινάριο αναφέρεται στην αναδυόμενη, νέα, ριζοσπαστική και άκρως επιτυχημένη Κοσμολογία του Πολυτροπικού Σύμπαντος με Συγκρούσεις και Θερμοδυναμικό Περιεχόμενο, εις αντικατάσταση της σύγχρονης γενικώς αποδεκτής, αλλά, εμφανώς, φυσικώς ανεπαρκούς, ερευνητικώς παραπλανητικής και πολλαπλώς προβληματικής κοσμολογικής φιλοσοφίας, της διεθνώς γνωστής ως Κοσμολογία ΛCDM.

Το σεμινάριο αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπητού φίλου μου Διονύση Σιμόπουλου.

Περίληψη

Είναι, πλέον, ευρέως αποδεκτό, ότι το κυρίαρχο κοσμολογικό πρότυπο ΛCDM, για την δυναμική περιγραφή του φυσικού Σύμπαντος, είναι φυσικώς ανεπαρκές και το ίδιο ισχύει για τις θεωρητικές προβλέψεις και τις συνέπειές τους.

Με αυτό το δεδομένο, περιγράφεται μια περίληψη του περιεχομένου μιας σειράς, ήδη από το 2011, ένδεκα διεθνών δημοσιεύσεων του ομιλητή, σε συνεργασία, για την αναδυόμενη νέα κοσμολογική πραγματικότητα, δηλαδή, το πολυτροπικό κοσμολογικό πρότυπο της αλληλεπιδρώσας σκοτεινής ύλης με συγκρούσεις και θερμοδυναμικό περιεχόμενο.

Αναδεικνύονται οι φυσικές αδυναμίες του προτύπου ΛCDM και της κυρίαρχης ερευνητικής φιλοσοφίας, αποκλειστικά μαθηματικώς, όχι, ταυτόχρονα, και φυσικώς προσανατολισμένης.

Σε αντιπαραβολή, στο πλαίσιο του πολυτροπικού προτύπου, με χρήση της Κλασικής Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και της Κλασικής Θερμοδυναμικής, περιγράφεται η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος σύγχρονων κοσμολογικών παρατηρησιακών δεδομένων και εννοιών (π.χ.,πρότυπο ΛCDM, σκοτεινή ενέργεια, εξασθένηση του φωτός των μακρινών υπερκαινοφανών SNe Ia, τροποποιημένη βαρύτητα, νετρίνα μεγάλης μάζας κ.λ.π.), οι οποίες, όμως, περιγράφουν το φυσικό Σύμπαν με νοηματικώς-φυσικώς προβληματικό και ερευνητικώς παραπλανητικό τρόπο.

Περαιτέρω,αποδεικνύεται, ότιτο, περιέργως αγνοημένο μέχρι τώρα, θερμοδυναμικό περιεχόμενο του πολυτροπικού κοσμικού ρευστού της παρατηρησιακά υποστηριζόμενης αλληλεπιδρώσας σκοτεινής μάζας αποτελεί την βάση για την φυσικώς πλήρη, ταυτοσυνεπή και λογική περιγραφή της πρόσφατης ιστορίας του διαστελλόμενου και επιταχυνόμενου, παρατηρησιακώς προσβάσιμου Σύμπαντος.

Επίσης, δε, η εσωτερική θερμοδυναμική ενέργειά του εμφανίζεται ως μια ισχυρή, κλασική και σχετικά ανέξοδη εναλλακτική πρόταση για την, μέχρι τώρα, εξωτική, παντελώς άγνωστη και, από ερευνητικής πλευράς, εξαιρετικά πολυέξοδη και αδιέξοδη σκοτεινή ενέργεια του Σύμπαντος.

Συνεπώς, το πολυτροπικό κοσμολογικό πρότυπο με συγκρούσεις, ως μοναδική φυσική πραγματικότητα, σε πλήρη συμφωνία με τα παρατηρησιακά κοσμολογικά δεδομένα, αποτελεί μιαν ολοκληρωμένη, πλήρη και ενοποιημένη περιγραφή του σκοτεινού τμήματος του Σύμπαντος (κυρίαρχου σε ποσοστό, περίπου, 95% επί του συνόλου) και, επίσης, απεικονίζει ολόκληρο το Σύμπαν με την χρήση ενός μόνον πλήρους θερμοδυναμικού ρευστού, του πολυτροπικού ρευστού.

Συμπερασματικά, το πολυτροπικό κοσμολογικό πρότυπο αναδύεται ως ένα ανταγωνιστικό ρεαλιστικό πρότυπο του κυρίαρχου, φυσικώς ελλειμματικού, ανεπαρκούς και πολλαπλώς προβληματικού προτύπου ΛCDM.

Βιογραφικό

Ο Καθηγητής Αστρονομίας κος Νικόλαος Κ. Σπύρου, διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονομίας του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Από το 1970, υπηρέτησε το ΑΠΘ από διάφορες επιστημονικές και διοικητικές θέσεις, αλλά υπηρέτησε και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη βάση της εθελοντικής δραστηριότητας και προσφοράς, εθνικής και διεθνούς. Ευδοκίμως, δε, αφυπηρέτησε πριν από δώδεκα χρόνια, το 2011, μετά από σαράντα ένα (41) χρόνια ακαδημαϊκής δραστηριότητας και, αφού, διαχρονικά, απέκτησε την εμπειρία όλων των πανεπιστημιακών εξελικτικών βαθμίδων δύο διαφορετικών, διαδοχικών νομικών εκπαιδευτικών πλαισίων της χώρας μας.

Ο κ. Σπύρου διαθέτει ευρεία την εμπειρία της αυτοδύναμης, προσκεκλημένης και αυτόβουλης, πολυθεματικής ερευνητικής, διδακτικής, συγγραφικής, εκδοτικής και κοινωνικής εργασίας και προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του κου Σπύρου, συνήθως σε επιδιωκόμενη επικάλυψη με τα, κατά καιρούς, διδακτικά καθήκοντά του, εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές, κυρίως, Αστροφυσική, Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein, Κοσμολογία και, δευτερευόντως, Ιστορία της Αστρονομίας-Αρχαιοαστρονομία, Διάστημα και Διαστημική Τεχνολογία, Διαστημική Περιβαλλοντική Φυσική, Εκπαίδευση στην Επιστήμη.

Επί μία πενταετία (2005-2010), από την σύνδεση της χώρας μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο κος Σπύρου υπηρέτησε ως ο Εθνικός Εκπρόσωπος της χώρας μας σ’ αυτόν, με αντικειμενικό σκοπό, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό της εθνικής πολιτικής για το Διάστημα και την εισαγωγή της χώρας μας και του ΑΠΘ στην διαστημική εποχή και στην διαστημική τεχνολογία. Συνεπώς, ο κος Σπύρου έχει πλήρως διαμορφωμένη και σαφώς εκπεφρασμένη γνώμη για τα αστρονομικά, κοσμολογικά και διαστημικά θέματα.

Ο κος Σπύρου, από την δεκαετία του 1960, όταν ήταν ακόμη προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, συνεχίζει την παντοειδή, αμισθί συνεργασία του με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και πολλά άλλα επιστημονικά, εκπαιδευτικά και εκδοτικά ιδρύματα, με αντικειμενικό σκοπό την προβολή της επιστήμης της Αστρονομίας, συστηματικά διωκόμενης στην χώρα μας και προ πολλού εξοστρακισμένης από τα σχολεία μας.

Επίσης, συνεχίζει την παντοειδή συνεργασία του με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι το πρώτο ιδρυτικό μέλος. Εξάλλου, ο κος Σπύρου είχε ενεργό ρόλο στην δημιουργία-κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη, όπως και στην επιλογή του αρχικού τεχνικού-επιστημονικού εξοπλισμού του.

Τον Ιούνιο 2017, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης, βράβευσε τον κο Σπύρου, σε αναγνώριση της πολυετούς, επιστημονικής-ερευνητικής, διδακτικής και κοινωνικής προσφοράς του στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, την Φυσική, την Αστρονομία και γενικότερα την Παιδεία.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί