Γαλαξίες στον αστερισμό της Παρθένου – Γιαουρτσής Θεόδωρος

Markarians chain,M86,Eyes galaxy
Απόσταση του Μ86,60 εκατομμύρια έτη φωτός.
Eyes Galaxies (NGC 4435-NGC 4438),απόσταση,52 εκατομμύρια έτη φωτός.
Τοποθεσία:Εξοχή.
Τηλεσκόπιο διοπτρικό 80/600
Κάμερα:ccd Atik 314l mono
Στήριξη:EQ6
Πρόγραμα οδήγησης:Guidemaster
Τηλεσκόπιο οδήγησης Διοπτρικό 80/900
Καμερα οδήγησης Dmk 21.
Επεξεργασία:Maxim dl,ccd stack,photoshop.
Lum:130X360 sec,Bin:1X1,
Red:40X360 sec,Bin:1X1
Green:40X360 sec,Bin:1X1
Blue:40X360 sec,Bin:1X1
Συνολικός χρόνος έκθεσης 25 ώρες.