Διπλό σμήνος στον αστερισμό του Περσέα

NGC 869-884

NGC 869-884 – Διπλό σμήνος στον αστερισμό του Περσέα

Απόσταση:7.500 έτη φωτός. Από τα ομορφότερα ανοιχτά σμήνη στον νυχτερινό ουρανό.

Τοποθεσία: Εξοχή, Θεσσαλονίκης, Νήσος Σκόπελος.

Τηλεσκόπιο διοπτρικό 80/600. Κάμερα:Atik 314L mono.

Αυτόματη οδήγηση με DMK 21,και πρόγραμμα οδήγησης Guidemaster, οδηγητικό τηλεσκόπιο 80/900.

Lum:60X180 sec, Bin 1X1(Σκόπελος),Red:64X120 sec, Bin 1X1,Green:60X120 sec, Bin 1X1,Blue:146X120 sec,Bin1X1.

Συνολικός χρόνος έκθεσης: 10 ώρες.

Θεόδωρος Γιαουρτσής