Πωλείται αστρονομικός εξοπλισμός – Όλα καινούρια

Πωλείται αστρονομικός εξοπλισμός, λόγω ηλικίας

        • Οπτικός σωλήνας Sky-Watcher 150
        • Τρίποδας – στήριξη HEQ5 SKYSCAN PRO Ισημερινή στήριξη Ρομποτική
        • Προσοφθάλμιοι SERIES 5000 2″ 4,7mm, 9mm, 14mm, 20mm
        • BAADER HYPERION UNIVERSAL ZOOM MARK IV 8-24mm 2″
        • BARLOW 2X
        • Εστιαστής BAADER PLANETARIOUM 2″
        • Φίλτρο SOLAR CONTINUM
        • Όλα σε κατάσταση καινούρια με τα κουτιά τους
        • Δώρο το κάθισμα του τηλεσκοπίου και διάφορα

Επικοινωνία:

Αμπατζής Παναγιώτης

6989855581