Πωλείται τηλεσκόπιο Skywatcher 150 και εξοπλισμός

Πωλείται αστρονομικός εξοπλισμός λόγο ηλικίας
Οπτικός σωλήνας  Skywatcher 150
Τρίποδας – στήριξη HEQ5 SKYSCAN PRO Ισημερινή στήριξη Ρομποτική
Προσοφθάλμιοι SERIES 5000  2’’  4,7mm 9mm 14mm 20mm
BAADER HYPERION UNIVERSAL ZOOM MARK IV  8-24mm 2”
BARLOW 2X
Εστιαστής BAADER PLANETARIOUM  2”
Φίλτρο SOLAR CONTINUM
Όλα σε κατάσταση καινούρια με τα κουτιά τους
Δώρο το κάθισμα του τηλεσκοπίου και διάφορα

Τηλέφωνο:
6989855581