Πωλούνται μεγάλα αστρονομικά κιάλια

Πωλούνται σε άριστη κατάσταση μεγάλα αστρονομικά κιάλια
Hellios 25×100, ΒΚ4 πρίσματα.
Μαζί δίνεται και βαλίτσα αλουμινίου μεταφοράς
350 ευρώ
6973389174