Πωλούνται προσοφθάλμια Televue Nagler 26mm, Ethos 6mm και Ethos 3.7mm

Πωλούνται προσοφθάλμια Televue Nagler 26mm, Ethos 6mm και Ethos 3.7mm σε άρτια κατάσταση σαν σέτ.

Τιμή 1100 ευρώ.

Επικοινωνία 6977019978 και nikpsal@gmail.com