ερώτηση 35

  • ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

    Με τη βοήθεια ενός μικρού ερασιτεχνικού τηλεσκοπίου μπορούμε να βρούμε τον χρόνο περιστροφής του Ήλιου γύρω από τον άξονά του;

    Απάντηση Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του όχι όπως ένα στερεό σώμα, αλλά με γωνιακή ταχύτητα που μεταβάλλεται με το ηλιογραφικό πλάτος, όπου ηλιογραφικό πλάτος το ανάλογο του γεωγραφικού πλάτους. Η περιστροφή αυτή λέγεται διαφορική περιστροφή. Στον ισημερινό μια πλήρης περιστροφή γίνεται σε 25,38 ημέρες, σε ηλιογραφικό πλάτος 40 μοιρών σε 28,0 ημέρες και σε ηλιογραφικό πλάτος 80 μοιρών σε 36,40 ημέρες. Οι κηλίδες, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ερώτηση, είναι το πιο χαρακτηριστικό φαινόμενο της φωτόσφαιρας του Ήλιου, δηλαδή της επιφάνειάς του, και προσδιορίζει τη δραστηριότητα του Ήλιου στο πλαίσιο του ενδεκαετή κύκλου. Είναι πολύ εμφανείς σκοτεινές περιοχές ισχυρού μαγνητικού πεδίου και μπορούμε εύκολα να τις παρατηρήσουμε πάνω σε ένα λευκό χαρτόνι, που μπορούμε να στερεώσουμε πίσω από…

    Δείτε περισσότερα
Επιστροφή στην κορυφή κουμπί