Πως να μετατρέψετε τις συσκευές σας σε ηλιακές

Με το καινοτόμο SunMod Solar Hacking KIT μετατρέψτε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε ηλιακές! Δεν θα χρειαστεί να ξανά αλλάξετε τις μπαταρίες τους!
Το SunMod Solar Hacking KIT μπορείτε να το βρείτε στο
Πλανητάριο Θεσσαλονίκης: http://www.planitario.gr/hliako-kit-sunmod.html