ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας & Διαστημικής 2019

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας & Διαστημικής 2019

Διεξάγεται για 24η χρονιά, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής, το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου και ώρα 9 π.μ. στα διάφορα Λύκεια ή Γυμνάσια της χώρας, όπου έχουν ορισθεί ως εξεταστικά κέντρα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος (έδρα Βόλος) με την άδεια και τη συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έστειλε τη σχετική εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η 1η φάση «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» του διαγωνισμού θα περιλαμβάνει χωριστά θέματα για το Γυμνάσιο και χωριστά για το Λύκειο. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες και θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής Καθηγητών που θα ορίσει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητές της οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο Διαγωνισμό.

Οι κατά τόπους Επιτροπές, αφού συγκεντρώσουν τα ονόματα των ενδιαφερομένων μαθητών, πρέπει να στείλουν στον κ. Λουκά Ζαχείλα ([email protected]), που είναι μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το σχετικό έγγραφο όπου σημειώνεται το Σχολείο (Εξεταστικό Κέντρο) στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e-mail, το τηλέφωνο και το fax του συγκεκριμένου Σχολείου. Τα θέματα του διαγωνισμού θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 8:50 π.μ., το Σάββατο 2α Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει δηλωθεί με το σχετικό έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Κων/νο Μαυρομμάτη (τηλ. 2421046253 ή 2421051061), μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax.

Οι περίπου τριάντα (30) πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου δεκαπέντε (15) πρώτοι μαθητές Γυμνασίου θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 2η φάση «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (contest.astronomos.gr) και θα αποσταλούν, επίσης, μέσω email σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (http://contest.astronomos.gr)

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί