ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ανανεωμένη και πλήρως αναθεωρημένη η «Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Ανανεωμένη και πλήρως αναθεωρημένη η «Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως»

Θα λειτουργήσει και το Νοέμβριο

 

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, ανακοινώνει ότι η Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως (AstroschoolOnLine), από το Νοέμβριο του 2018, αλλάζει μορφή. Η Σχολή ανανεώνεται και λειτουργεί με πιο σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας. Την εγγύηση αυτή την προσφέρουν τα νέα βιντεομαθήματα, που αντικαθιστούν τα παλιότερα (που ήταν βιντεοσκοπημένα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας) και οι 10 πεπειραμένοι καθηγητές της Σχολής.

Η απόφαση για την νέα αυτή διαρρύθμιση των τάξεων και των μαθημάτων ελήφθη μετά από τις πολύ σωστές παρατηρήσεις και απαιτήσεις αρκετών σπουδαστών (παλαιών και νέων) που ζητούσαν βελτίωση των βιντεομαθημάτων και πιο σύντομη διάρκεια σπουδών, από τα τρία (ημερολογιακά) έτη σπουδών.

Απευθύνεται και πάλι κυρίως προς τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ολόκληρο το Γυμνάσιο και τις πρώτες τάξεις του Λυκείου. Μπορούν, όμως, να την παρακολουθούν και άτομα κάθε ηλικίας και μόρφωσης.

 • Ο ΣΚΟΠΟΣ, ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ της νέας αυτής «Σχολής Αστρονομίας» παραμένουν υψηλά οι ίδιοι και έχει κανονικά τρεις τάξεις. Στην Α΄ τάξη διδάσκεται το Ηλιακό μας Σύστημα (Ήλιος, Σελήνη, πλανήτες, μετέωρα, αστεροειδείς κ.λπ.). Στη Β΄ τάξη διδάσκονται οι αστέρες, οι γαλαξίες, το Σύμπαν, η ουράνια σφαίρα και τα τηλεσκόπια. Τέλος στη Γ΄ τάξη διδάσκεται η διαστημική και οι νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις.
 • ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ των μαθητών παραμένουν τρία, με το γενικό τίτλο «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής», τα οποία περιλαμβάνουν προοδευτική ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων κατά αύξουσα σειρά σπουδαιότητας και αναγκαιότητας, πάντα σύμφωνα με τις σχολικές γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών – σπουδαστών. Τα βιβλία αυτά θα σταλούν στους μαθητές, αμέσως μετά την εγγραφή τους.
 • Οι ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΑΙ σε δύο ωριαία διαγωνίσματα – τεστ και βαθμολογούνται με «Σχεδόν Καλά», «Καλά», «Πολύ Καλά» και «Άριστα», που αναγράφεται και στον τίτλο σπουδών τους. Όταν τελειώνουν και τις τρεις τάξεις τους απονέμεται το απολυτήριο ΠΙΣΤΟΠΟΙΤΙΚΟ τους.
 • Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ των βιντεομαθημάτων από τους μαθητές του «Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως» γίνεται μέσω διαδικτυακής μετάδοσης και ύστερα από ενεργοποίηση σχετικού κωδικού, ειδικά για τους μαθητές αυτούς.

Με τη νέα αυτή διαρρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές – σπουδαστές να τελειώνουν τη Σχολή Αστρονομίας σε ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ, αντί των τριών χρόνων, που ήταν μέχρι τώρα. Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ τάξη, (π.χ. το Νοέμβριο του 2018), εφόσον προαχθούν, εγγράφονται στη Β΄ τάξη τον Φλεβάρη του 2019, και εάν προαχθούν εκ νέου, εγγράφονται στην Γ΄ τάξη το Φθινόπωρο του 2019, οπότε και λαμβάνουν το απολυτήριό τους. Αν κάποιος επιλέξει να ξεκινήσει την Α΄ τάξη τον Φλεβάρη του 2019, εφ’ όσον προαχθεί, θα εγγραφεί στην Β΄ τάξη το Φθινόπωρο του 2019 και (εφ’ όσον προαχθεί) θα ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του με την εγγραφή του τον Φλεβάρη του 2020 στη Γ΄ τάξη, δηλ. σε ενάμιση χρόνο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ στη Β΄ τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές που θα δώσουν επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις στην διδασκόμενη ύλη της Α΄ τάξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Έναρξη εγγραφών: 15 Οκτωβρίου 2018
 2. Έναρξη μαθημάτων: 1η Νοεμβρίου 2018
 3. 1ο διαγώνισμα: Κυριακή, 16η Δεκεμβρίου 2018
 4. 2ο Διαγώνισμα: Κυριακή, 13η Ιανουαρίου 2019
 5. Αποτελέσματα: Δευτέρα 14η Ιανουαρίου 2019
 6. Έναρξη εγγραφών νέας περιόδου: 20 Ιανουαρίου 2019
 7. Έναρξη μαθημάτων νέας περιόδου: 1η Φεβρουαρίου 2019

 

 

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί