ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ομάδα FRAMe: Κατασκευή λειτουργικού ομοιώματος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Κατόπιν μελέτης των τομογραφιών του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, ανακαλύφθηκαν νέα δεδομένα από την ομάδα FRAMe project, τα οποία οδήγησαν στην κατασκευή πιστού αντιγράφου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, πλήρους λειτουργίας.

Περιγραφή: H ομάδα του ‘Functional Reconstruction of Antikythera Mechanismproject, (FRAMe) μελέτησε, επεξεργάστηκε και ανέλυσε ένα μεγάλο αριθμό τομογραφιών ακτίνων-Χ του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, οι οποίες ελήφθησαν το 2005 κατά το πρόγραμμα AMRP. Το αποτέλεσμα αυτής της μαθηματικής επεξεργασίας έδωσε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, εμφανίζοντας κρυμμένες λεπτομέρειες οι οποίες δεν ήταν αντιληπτές έως  σήμερα. Αυτές οι λεπτομέρειες απεδείχθησαν εξαιρετικά κρίσιμες για την κατασκευή του λειτουργικού ομοιώματος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων από την ομάδα του FRAMe project. Με βάση τις επεξεργασμένες εικόνες, τα μέλη της ομάδας, σχεδίασαν, κατασκεύασαν όλα τα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον Μηχανισμό και κατόπιν συναρμολόγησαν δύο ομοιώματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία, χωρίς σχεδιαστική ή μηχανολογική απόκλιση από το υπάρχον σωζόμενο σχέδιο του αρχαίου πρωτοτύπου. Κατά τη διαδικασία της συναρμολόγησης, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα της ύπαρξης πολλών, αγνώστων μέχρι σήμερα, μηχανολογικών εξαρτημάτων του πρωτοτύπου. Επιπλέον, λόγω του εντοπισμού κάποιων, καθοριστικής σημασίας, λεπτομερειών σε ένα θραύσμα του αρχαίου Μηχανισμού, η πρόσθια πλευρά του λειτουργικού μοντέλου, διαφέρει από την αποδεκτή έως σήμερα εκδοχή. Κατόπιν η ομάδα FRAMe προχώρησε επιτυχώς και στην πολύπλοκη διαδικασία βαθμονόμησης των 8 δεικτών και ενδείξεων του Μηχανισμού.

Κατά την εκτενέστερη μελέτη των επεξεργασμένων τομογραφιών, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά, στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αρχαίος κατασκευαστής χρησιμοποίησε μηχανουργικό τόρνο για την κατασκευή των εξαρτημάτων. Μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και μετάλλων είναι γνωστό πως υπήρχαν στην αρχαιότητα και αναπαριστώνται σε κεραμικά αγγεία, ακόμα και σε τοιχογραφίες αιγυπτιακών τάφων του 400 π.Χ. Η ομάδα του FRAMe project, ανακατασκεύασε επίσης και τα συγκεκριμένα εργαλεία (χειροκίνητος τόρνος και χειροκίνητο τρυπάνι) και έγινε πειραματική χρήση τους για να μελετηθεί η αποτελεσματικότητά τους, η οποία απεδείχθη πλήρως επιτυχής.

Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εξαρτημάτων των λειτουργικών ομοιωμάτων του Μηχανισμού (γραναζιών, ατράκτων και αξόνων), η ομάδα FRAMe project υιοθέτησε τεχνικές, ως επί το πλείστον συζυγείς με τον αρχαίο τρόπο κατασκευής, με χρήση απλών συμβατικών χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και δεν χρησιμοποιήθηκε κανενός είδους σύγχρονη τεχνολογία.

Η κατασκευή ενός πιστού και πλήρως λειτουργικού ομοιώματος του  Μηχανισμού των Αντικυθήρων θεωρείται εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, εξαιτίας της δυσκολίας στην ερμηνεία των σχηματισμών που εντοπίζονται στις  τομογραφίες, του ιδιαίτερου σχεδιασμού του αρχαίου πρωτοτύπου, του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας των γραναζιών, της απαιτητικής και λεπτουργικής εφαρμογής των εξαρτημάτων και της μη χρήσης σύγχρονων μηχανολογικών εξαρτημάτων, όπως βίδες, περικόχλια κτλ.

Στο πρόγραμμα FRAMe project, το οποίο συνεχίζει να τελεί υπό εξέλιξη, συνεργάζονται οι Βούλγαρης Αριστείδης (σχεδιασμός, επεξεργασία εικόνας – κατασκευή των εξαρτημάτων-συναρμολόγηση), Μουρατίδης Χριστόφορος (επεξεργασία εικόνας-μαθηματική υποστήριξη) και Βοσινάκης Ανδρέας (βιομηχανικό σχέδιο).

Λίγα λόγια για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων βρέθηκε τυχαία σε ένα ναυάγιο, σε έναν κόλπο των Αντικυθήρων το 1900 από συμιακούς σφουγγαράδες. Πρόκειται για μία μοναδική στο είδος της μηχανολογική κατασκευή, αποτελούμενη από γρανάζια, άξονες, εγχάρακτες πλάκες και δείκτες, κατασκευασμένη από κάποιον άγνωστο αρχαίο κατασκευαστή, περίπου το 120 π.Χ., ο οποίος είχε εξαιρετικά μεγάλη γνώση της Μηχανολογίας και της Αστρονομίας. Η λειτουργία του ήταν σχεδόν άγνωστη έως το 2005, όπου η διεθνής διεπιστημονική ομάδα του Antikythera Mechanism Research Project μελέτησε τις τομογραφίες, οι οποίες ελήφθησαν με ειδικό αξονικό τομογράφο ακτίνων Χ. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένα είδος ημερολογιακού και αστρονομικού αναλογικού υπολογιστή, ο οποίος μπορούσε να προβλέπει τη θέση του Ηλίου στον ουρανό, τις φάσεις της Σελήνης, τις εκλείψεις του Ηλίου και της Σελήνης, καθώς και το μήνα και την ώρα που πρόκειται να συμβούν. Ακόμα μπορούσε να πληροφορήσει το χρήστη για την έναρξη των Στεφανιτών Αγώνων, όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες. Η σύλληψη της ιδέας από τον αρχαίο κατασκευαστή, ο μεγαλοφυής σχεδιασμός, η κατασκευή των εξαρτημάτων και ο τρόπος λειτουργίας του, έχει εκπλήξει τους επιστήμονες παγκοσμίως και έχει ανατρέψει πλήρως ότι θεωρούνταν ως γνωστό μέχρι σήμερα για την αρχαία ελληνική τεχνολογία.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί