ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γενική Συνέλευση ΕΕΑΕ, Κυριακή 22 Μαΐου 2022 ώρα 18:00

Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει  την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στις 18:00 στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης. Καθώς η συνάντηση αυτή θα γίνει με φυσική παρουσία, θα τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που θα ισχύουν για κλειστούς χώρους.

Στη συνάντηση αυτή θα ξεκινήσουμε με ομιλία του Δημήτρη Μπαλάση, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα φαινόμενα του Δία και των δορυφόρων του (εκλείψεις, επιπροσθήσεις, διαβάσεις) για το 2022.

Μετά την ομιλία και τις τυχόν ερωτήσεις που θα τεθούν, θα ακολουθήσει η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΕΑΕ, η οποία θα είναι απολογιστική, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη Γενική Συνέλευση προκηρύσσονται αρχαιρεσίες, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησής της, με πιθανότερη ημερομηνία εκλογών την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή του απολογισμού του Δ. Σ. πάνω στα πεπραγμένα της θητείας του
2. Υποβολή του ισολογισμού και απολογισμού  διαχείρισης
3. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής στα παραπάνω
4. Έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των πεπραγμένων του Δ.Σ.
5. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
6. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
7. Υποβολή δηλώσεων και προτάσεων υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή
8. Έγκριση τυχόν υποψηφιότητας μελών που έχουν διατελέσει τακτικά μέλη του Δ. Σ. και στις δύο τελευταίες εκλογικές περιόδους.
9. Τυχόν άλλα θέματα και προτάσεις που θα υποβάλει το Δ.Σ και τα μέλη.

Δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση και υποβολής, πρότασης και αποδοχής υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εγγραφεί στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και 22-11-2021, και είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν καταβάλει μέχρι και τη συνδρομή του 2021 ή θα την καταβάλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση (ετήσια συνδρομή 20€).

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας (αυτοπροσώπως ή στο email [email protected] ) στην ΕΕΑΕ το αργότερο μέχρι τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.  Είναι δυνατόν επίσης, εντός της παραπάνω προθεσμίας, να προταθεί υποψηφιότητα ενός τακτικού μέλους για την εκλογή του ως μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από οποιοδήποτε άλλο ταμιακά τακτοποιημένο τακτικό μέλος. Κάθε προτεινόμενο μέλος που πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, ειδοποιείται αν απουσιάζει και, εφ’ όσον τακτοποιηθεί αν απαιτείται ταμειακά και αποδεχθεί την υποψηφιότητά του εντός τριών ημερών από την ημέρα της Γ. Σ., προστίθεται στον κατάλογο των υποψηφίων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει πάλι σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθεί, και θα θεωρηθεί σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Η συνάντηση δεν θα αναμεταδοθεί live μέσω youtube, αλλά θα γίνει προσπάθεια μαγνητοσκόπησης της ομιλίας του Δημήτρη Μπαλάση και ανάρτησής της στο κανάλι της ΕΕΑΕ το συντομότερο. Αν κάποιο μέλος με τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις δεν μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία, αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει διαδικτυακά, ας στείλει ένα μήνυμα στο [email protected] το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 18/5/2022, προκειμένου να προσπαθήσουμε να την αναμεταδώσουμε μέσω jitsi. Στην περίπτωση αυτή θα συνυπολογιστούν στον έλεγχο απαρτίας και οι διαδικτυακά συμμετέχοντες.

Προτρέπουμε τα μέλη που έχουν διάθεση για δουλειά και επιθυμία για προσφορά να σκεφτούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις. Τα καθήκοντα των εκλεγμένων περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της Ένωσης.

Παναγιώτης Καζασίδης, Πρόεδρος,  Γιάννης Συμεωνίδης, Αντιπρόεδρος, Ευγενία Πανταζή, Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Κωστόπουλος, Ταμίας, Γιώργος Σπιθούρης, Ειδικός Γραμματέας, Πέτρος Πετρόπουλος, Νίκος Βαγγελάτος μέλη ΔΣ ΕΕΑΕ.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί