ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Νέα ανακάλυψη δυνητικά κατοικήσιμου πλανήτη

Ομάδα ερευνητών του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) χρησιμοποιώντας δεδομένα που συνέλεξε η συστοιχία τηλεσκοπίων VLT (Very Large Telescope) στη Χιλή εντόπισε και μελέτησε νέο υποψήφιο πλανήτη-μέλος μακρινού πλανητικού συστήματος.

Ο λόγος για το σύστημα L 98-59, σε απόσταση 35 ετών φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στο ακαδημαϊκό περιοδικό Astronomy & Astrophysics σε τροχιά γύρω από τον μητρικό αστέρα περιφέρονται τέσσερις βραχώδεις πλανήτες των οποίων η ύπαρξη έχει επιβεβαιωθεί, ενώ υπάρχει και πέμπτος υποψήφιος πλανήτης.

Ο πλησιέστερος προς τον μητρικό αστέρα πλανήτης, με το όνομα L 98-59b έχει βραχώδη σύσταση και μάζα περίπου 50% μικρότερη από αυτή της Αφροδίτης. Ο πλανήτης αυτός, όπως και ο γειτονικός του L 98-59c, είναι πιθανόν να διαθέτει ορισμένη ποσότητα νερού. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πλανήτης L 98-59d, καθώς αυτός σύμφωνα με τους ερευνητές εκτιμάται ότι διαθέτει μεγάλες ποσότητες παγωμένου νερού, που ίσως αποτελούν έως και το 30% της μάζας του.

Η νέα ανακάλυψη που δημοσίευσε η ομάδα ερευνητών αφορά τις ενδείξεις που εντόπισαν και οι οποίες υποστηρίζουν την παρουσία ενός ακόμη πλανήτη, του L 98-59f, ο οποίος μάλιστα εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 2,5 φορές όσο η Γη και βρίσκεται εντός των ορίων της κατοικήσιμης ζώνης του αστέρα. Αυτή, είναι μια δακτυλιοειδής περιοχή γύρω από τον μητρικό αστέρα, εντός της οποίας η θερμοκρασία που επικρατεί επιτρέπει στο νερό να υπάρχει σε υγρή μορφή. Η ύπαρξη του πέμπτου αυτού πλανήτη είναι προς το παρόν υπό μελέτη και για την εξαγωγή συμπεράσματος απαιτούνται περισσότερες μελλοντικές παρατηρήσεις. Ο πλανήτης L 98-59f, θεωρητικά θα μπορούσε να υποστηρίξει την εμφάνιση και διατήρηση ζωής, έστω και σε μικροβιακή μορφή.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί