ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

New Horizons: η πρώτη αποστολή στο σύστημα του Πλούτωνα και στην Ζώνη Kuiper

NHPlutoEncounterTrajectory s

New Horizons: η πρώτη αποστολή στο σύστημα του Πλούτωνα και στην Ζώνη Kuiper

Το New Horizons (Νέοι Ορίζοντες) είναι διαστημόπλοιο της NASA το οποίο εκτοξεύθηκε για να μελετήσει τον Πλούτωνα, τους δορυφόρους του και ένα ή δύο αντικείμενα της ζώνης του Kuiper.
Αναπτύχθηκε ως τμήμα του προγράμματος New Frontiers (Νέα Σύνορα) και εγκρίθηκε το 2001, μετά την ακύρωση των αποστολών Pluto Fast Flyby και Pluto Kuiper Express.
Μετά από αρκετές καθυστερήσεις, η αποστολή εκτοξεύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2006 από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, σε τροχιά διαφυγής από το Ηλιακό Σύστημα με ταχύτητα 16.26 km/s (58.536 km/h) σε σχέση με τη Γη, την μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει επιτύχει ανθρώπινη κατασκευή.
Το New Horizons θα φτάσει στον Πλούτωνα στις 14 Ιουλίου 2015.

Ζωντανή κάλυψη της ιστορικής διέλευσης από το σύστημα του Πλούτωνα από την τηλεόραση της NASA:

http://www.ofa.gr/pluto/

Pluto-Charon

***
ofa logo

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
www.ofa.gr

facebook feed flickr google_plus pinterest soundcloud tumblr twitter vimeo youtube
1px
©2015 Όμιλος Φίλων Αστρονομίας | Αλεξανδρείας 113 • τηλ: 2310 423133 • Θεσσαλονίκη
Επιστροφή στην κορυφή κουμπί