ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ψηφιακός γραμματισμός στο ΝΟΗΣΙΣ

Δωρεάν διαγενεακά σεμινάρια για άτομα από 65 ετών και το παιδί ή το εγγόνι τους, ηλικίας από Δ΄ Δημοτικού και άνω

Το πρόγραμμα Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία, μια συνεργασία του ΝΟΗΣΙΣ με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εύκολο, κατανοητό και ψυχαγωγικό τρόπο εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης gov.gr, αλλά και άλλες ψηφιακές εφαρμογές.Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν βασικές εργασίες που επιτελούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση Η/Υ ή άλλης συμβατής φορητής συσκευής (πχ κινητό, tablet). Οι συμμετέχοντες θα μάθουν μεταξύ άλλων να εκδίδουν υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, να ενεργοποιούν τη δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης ή να εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου ή ληξιαρχικές πράξεις. Ακόμη, θα παρουσιαστεί ο τρόπος διεκπεραίωσης αιτημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο των ΚΕΠ (MyKEPLive).Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου τόσο με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, όσο και με τα οικεία τους πρόσωπα, ή τον γιατρό τους.Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών και τη μείωση της “ψηφιακής απόστασης”. Ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές πανελλαδικά, που εκπαιδεύονται μαζί γιαγιάδες και παππούδες με τα εγγόνια τους, γονείς με τα παιδιά τους.

Διαγενεακά σεμινάρια στο ΝΟΗΣΙΣ Ημερομηνίες υλοποίησης σεμιναρίων Οκτώβριος 2022Τον Οκτώβριο 2022 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Στο τέλος κάθε μήνα θα ανακοινώνονται οι ημερομηνίες υλοποίησης σεμιναρίων για τον επόμενο.Διευκρινίζεται πως κάθε συμμετέχοντας άνω των 65 ετών δηλώνει συμμετοχή υποχρεωτικά και για 1 συνοδό παιδί ή εγγόνι, ηλικίας από Δ΄ Δημοτικού και άνω.Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής (ηλεκτρονικά) πατήστε εδώ.Δηλώσεις συμμετοχής (τηλεφωνικά)Κλαίρη ΓρηγορούδηΤηλέφωνο 2310 483 000, εσωτερικό 126, καθημερινές, ώρες 11:00-13:00email: [email protected]

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί