ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Αστροτουρισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Noesis - Thessaloniki Science
                   Center and Technology Museum

EU Sky Route – Star Tourism

Αστροτουρισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

Στη φωτογραφία απεικονίζονται κατ’ αντιστοιχία: 1. Tenerife – Ισπανία 2. Valencia – Ισπανία
3. Sardinia – Ιταλία 4. Marche – Ιταλία 5. Podkarpackie – Πολωνία 6. Smolyan – Βουλγαρία
7. Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα EU – Sky Route με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών περιοχών που παρουσιάζουν αστρονομικό ενδιαφέρον και την προσφορά ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος συνδεδεμένου με την επιστημονική γνώση. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην κάθε περιοχή για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με μία νέα καινοτόμα δραστηριότητα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την ΕΕ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Πολωνία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Ειδικότερα, η πρόταση του ΝΟΗΣΙΣ που αφορά σε μια διαδρομή που ξεκινά από τις εγκαταστάσεις του στη Θέρμη και καταλήγει στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους εταίρους. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η αξιοποίηση κοντινών στην Θεσσαλονίκη γεωγραφικών σημείων, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να παρατηρήσει τον έναστρο ουρανό και να ξεναγηθεί σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Καθώς στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για ανάλογες δραστηριότητες, η πρόταση αυτή με διάφορες κατά περίπτωση προσαρμογές, μπορεί να αποτελέσει μία καλή πρακτική και για άλλες περιοχές που διαθέτουν όμοια χαρακτηριστικά.

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και για το λόγο αυτό στις 16-17/6/2015 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες η τελική συνάντηση των εταίρων. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και το διεθνές συνέδριο «The Astro-Tourism in Europe: An increasing Business» όπου όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διεργασιών και προτάσεών τους.

Το ΝΟΗΣΙΣ με τη συμμετοχή του στο έργο αυτό αναμένει να ενδυναμώσει τις ήδη εξαιρετικές σχέσεις του με τους φορείς της τουριστικής αγοράς και να συνεισφέρει στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: ΝΟΗΣΙΣ, Περικλής Ηλιόπουλος, τηλ. 2310 483 000, εσωτ. 130 (Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00) και email: [email protected].gr

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί