Ερώτηση 26

  • ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

    Πώς μπορούμε, παρατηρώντας τη Σελήνη με γυμνά μάτια, να υπολογίσουμε τον χρόνο περιφοράς της γύρω από τη Γη;

    Απάντηση Το πάχος του δακτύλου μας με τεντωμένο το χέρι καλύπτει στον ουρανό γωνιώδη απόσταση μιας μοίρας, και μάλιστα καλύπτει το διπλάσιο του δίσκου της Σελήνης, η οποία έχει φαινόμενη διάμετρο περίπου μισή μοίρα. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι περίπου μισή μοίρα είναι και η φαινόμενη διάμετρος του Ήλιου, δηλαδή ο Ήλιος και η Σελήνη έχουν περίπου την ίδια φαινόμενη διάμετρο, και αυτή η «σύμπτωση» επιτρέπει στη Σελήνη να επικαλύπτει σχεδόν τέλεια τον Ήλιο κατά τη διάρκεια των ολικών ηλιακών εκλείψεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, με τεντωμένο το χέρι μας, η ανοικτή παλάμη, από το μικρό δάκτυλο μέχρι τον αντίχειρα, καλύπτει 25 μοίρες στον ουρανό, δηλαδή όσο είναι περίπου το μήκος της διάταξης των επτά λαμπρότερων αστέρων της Μεγάλης Άρκτου. Μια ανέφελη…

    Δείτε περισσότερα
Επιστροφή στην κορυφή κουμπί