αλτιμετρία

  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ

    Ο νέος δορυφόρος παρακολούθησης της στάθμης της θάλασσας τίθεται σε λειτουργία

    Μετά την απογείωση τον περασμένο Νοέμβριο και την προσεκτική βαθμονόμηση για πάνω από έξι μήνες της πιο προηγμένης αποστολής που είναι αφιερωμένη στη μέτρηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία, το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα σε ερευνητές του κλίματος, για προγνώσεις για τον ωκεάνιο καιρό και σε άλλους χρήστες δεδομένων. Ο Sentinel-6 είναι μια από τις αποστολές Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η υλοποίησή του είναι αποτέλεσμα μιας  εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκµετάλλευση Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων (Eumetsat), της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος (NASA) και της Εθνικής Υπηρεσίας για τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα…

    Δείτε περισσότερα
Επιστροφή στην κορυφή κουμπί