ερώτηση 46

  • ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

    Από τι εξαρτάται το χρώμα των αστεριών;

    Απάντηση Η ποσότητα της ύλης, δηλαδή η μάζα κάθε αστέρα, είναι αυτή που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη ζωή και στην εξέλιξή του. Αυτή, τελικά, καθορίζει για κάθε αστέρα: α) τη θερμοκρασία του και επομένως και το χρώμα του β) πόσα χρόνια θα ζήσει γ) πώς θα περάσει τα γεράματά του και δ) πώς θα πεθάνει (ειρηνικά ή εκρηκτικά) και τι είδους πτώμα θα μας αφήσει. Ο Ήλιος μας, που έχει μια μέτρια επιφανειακή θερμοκρασία, 5800 βαθμούς Κελσίου, φαίνεται κίτρινος. Αυτό σημαίνει ότι ο Ήλιος μας εκπέμπει το μέγιστο της ακτινοβολίας του σε μήκος κύματος 5500Å (1Å = 1 Ångström = 10-8 cm, δηλαδή ένα εκατοντάκις εκατομμυριοστό του εκατοστού), που αντιστοιχεί στο κίτρινο χρώμα. Η ακτινοβολία αυτή, των 5500Å, βρίσκεται…

    Δείτε περισσότερα
Επιστροφή στην κορυφή κουμπί