ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός τηλεσκοπίου, που πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά του;

Απάντηση

Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία ενός τηλεσκοπίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Ο τύπος: Διοπτρικό (Διαθλαστικό) ή Κατοπτρικό.
  2. Η διάμετρος (D) του αντικειμενικού φακού (για τα διοπτρικά τηλεσκόπια) ή του πρωτεύοντος κατόπτρου (για τα κατοπτρικά).
  3. Το είδος της στήριξης: Αλταζιμουθιακή ή Ισημερινή, που σημαίνει ότι το τηλεσκόπιο κινείται παράλληλα και κάθετα προς τον ορίζοντα ή παράλληλα και κάθετα προς τον ισημερινό αντίστοιχα.
  4. Η εστιακή απόσταση (F) του αντικειμενικού φακού ή του πρωτεύοντος κατόπτρου.
  5. Ο εστιακός λόγος (f/), που ορίζεται ως το πηλίκο της εστιακής απόστασης προς τη διάμετρο ().
  6. Η κλίμακα του ειδώλου, που καθορίζει πόσα δεύτερα λεπτά του τόξου της ουράνιας σφαίρας αντιστοιχούν σε 1 mm πάνω στο εστιακό επίπεδο.
  7. Η μεγέθυνση (), που είναι ο λόγος της γωνίας με την οποία βλέπουμε το είδωλο ενός αντικειμένου με ένα τηλεσκόπιο εστιακής απόστασης F και με τη βοήθεια ενός προσοφθάλμιου φακού εστιακής απόστασης f προς τη γωνία με την οποία βλέπουμε το αντικείμενο αυτό χωρίς τηλεσκόπιο.
  8. Η διαχωριστική ικανότητα (ω), που είναι η ελάχιστη γωνιώδης απόσταση την οποία πρέπει να έχουν δύο φωτεινές πηγές, για να φαίνονται ως ξεχωριστές η μία από την άλλη και δίδεται από τη σχέση:

όπου λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας παρατήρησης και D η διάμετρος του τηλεσκοπίου.

  1. Το οπτικό πεδίο (θ), που είναι η γωνιώδης διάμετρος της περιοχής του ουρανού που παρατηρούμε με το τηλεσκόπιο και δίνεται από τη σχέση:

όπου α το οπτικό πεδίο του προσοφθάλμιου φακού, που εξαρτάται από τον τύπο του και δίνεται από τον κατασκευαστή, και Μ η αντίστοιχη μεγέθυνση.

  1. Το φαινόμενο μέγεθος του πιο αμυδρού αστέρα (mmax), που μπορούμε να παρατηρήσουμε με τηλεσκόπιο διαμέτρου D (σε cm) δίνεται από τη σχέση:

Η διάμετρος, δηλαδή, του τηλεσκοπίου παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για τις παρατηρήσεις των αμυδρών ουράνιων σωμάτων.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί