Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-4 έως 8-4
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-4 έως 8-4

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 2-4 έως 8-4 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-3 έως και 1-4
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-3 έως και 1-4

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 26-3 έως 1-4 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-3 έως 25-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-3 έως 25-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 19-3 έως 25-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-3 έως και 16-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-3 έως και 16-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 12-3 έως 18-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-3 έως και 11-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-3 έως και 11-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 5-3 έως 11-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-2 έως και 4-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-2 έως και 4-3

 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 26-2 έως 4-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-2 έως και 25-2
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-2 έως και 25-2

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 19-2 έως 25-2 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-2 έως και 18-2
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-2 έως και 18-2

 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 12-2 έως 18-2 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-2 έως και 11-2
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-2 έως και 11-2

   Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 5-2 έως 11-2 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 29-1 έως και 4-2
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 29-1 έως και 4-2

 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 29-1 έως 4-2 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 22-1 έως 28-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 22-1 έως 28-1

 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 22-1 έως 28-1 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 15-1 έως και 21-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 15-1 έως και 21-1

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 15-1 έως 21-1 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 8-1 έως και 14-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 8-1 έως και 14-1

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 8-1 έως 14-1 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 1-1 έως και 7-1
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 1-1 έως και 7-1

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 1-1 έως 7-1 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-12 έως και 31-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-12 έως και 31-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 25-12 έως 31-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-12 έως και 24-12
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-12 έως και 24-12

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 18-12 έως 24-12 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →